Výzva pre zástupcov vlastníkov bytov
9. 2. 2024

Milí Michalovčania, vyzývame zástupcov vlastníkov bytov za bytové domy, resp. za jednotlivé vchody, v ktorých obyvatelia doposiaľ nedostali 10 litrové hnedé kompostovacie košíky a rolku kompostovacích vreciek, aby kontaktovali pracovníka TaZS Michalovce, Ing. Fedorčáka, na telefónnom čísle: 0917 288 679, v čase prevádzkových hodín od 7.00 do 15.00 hod. a dohodli si prevzatie košíkov a vreciek.

Zároveň prosíme o zdieľanie tejto informácie, aby sa dostala ku všetkým bytovým dôverníkom.

Ďakujeme, za vašu iniciatívu pri separovaní kuchynského odpadu.

Od nového roka v meste prebieha zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ten sa v domácnosti zberá do 10l košíka, ktorý je vybavený kompostovateľným vreckom. Pre aktuálne informácie o zbere odpadov v meste, sledujte webovú stránku www.michalovce.sk a naše sociálne siete.

Dôležité vedieť o zbere kuchynského odpadu:

 • Kuchynský odpad je potrebné triediť do špeciálnych kompostovateľných vreciek, ktoré sú biologicky rozložiteľné a vhodné na spracovanie v kompostárni, alebo do papierových vreciek bez obsahu plastu
 • Každá domácnosť dostane košík + 25 kusov kompostovateľných vreciek:
  • obyvatelia rodinných domov si môžu vyzdvihnúť na zbernom dvore TaZS na Partizánskej ulici,
  • obyvatelia bytových domov dostanú prostredníctvom svojich správcov bytových domov a bytových dôverníkov, distribúcia stále prebieha.
 • Frekvencia vývozu kuchynského odpadu:
  • rodinné domy (IBV): jedenkrát týždenne, v rovnaký deň ako je deň zberu ostatného odpadu vo vašom obvode,
  • bytové domy: hnedé 660 l zberové nádoby na kontajnerových stojiskách sa vyvážajú jedenkrát týždenne v mesiacoch december – február, dvakrát týždenne v mesiacoch marec – november,
  • rodinné domy v prímestských častiach triedia kuchynský odpad do záhradných kompostérov.