Výstava chovateľov
20. 11. 2023

4 Výstava chovateľov (3).jpg

Dvadsiaty siedmy ročník Zemplínskej výstavy drobných zvierat sa konal počas dvoch dní 28. a 29. októbra. Na výstave sa organizovaní chovatelia popýšili svojimi chovateľskými výsledkami z celého chovateľského roka 2023.

Tak ako všetky výstavy, aj táto mala svoje čaro a bola plná lásky k zvieratám. Na výstave sa predstavilo 60 vystavovateľov z blízkeho okolia. Vystavených bolo približne 400 kusov zvierat. Králiky, holuby, hydinu a exoty si návštevníci mohli pozrieť v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach na Partizánskej ulici. Výstavu zorganizoval Slovenský zväz chovateľov OV SZCH Michalovce. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vystavovateľom a návštevníkom, no hlavne mestu Michalovce.

red