Výsledky pocitovej mapy k bezpečnosti mesta
22. 10. 2021

Mesto Michalovce v rámci európskeho projektu URBACT vytvorilo mapový prieskum - Pocitovú mapu - zameranú na bezpečnosť verejných priestranstiev, dizajn a návrh riešení týchto priestranstiev.

Oslovili sme vás -  obyvateľov nášho mesta s prosbou o zapojenie sa do prieskumu zameraného na bezpečné verejné priestranstvá prostredníctvom označenia lokality na mape a identifikácie problémov.

Zverejňujeme výsledky – názory našich obyvateľov prostredníctvom vrstvy  v Geografickom informačnom systéme na stránke https://michalovce.web-gis.sk.  V mapových vrstvách si stačí zvoliť „Výsledky – pocitová mapa“ a kliknúť na jednotlivé príspevky. 

Mapa je stále naďalej prístupná pre pridávanie vašich ďalších názorov a námetov, budeme radi ak do nej prispejete cez tlačidlo "Pridať miesto do mapy"