Výnimočný žiak
9. 9. 2022

krymko.jpg

Piaty september sa na Základnej škole, Krymská 5 niesol v duchu slávnostného otvorenia nového školského roka 2022/2023. Pani riaditeľka, Mgr. Katarína Novotná, otvorila tento významný deň príhovorom, v ktorom privítala žiakov a zaželala im veľa úspechov v novom školskom roku. Náležitú pozornosť si zaslúžili naši najmenší, prváčikovia, ktorí prvýkrát prekročili brány našej školy a plní očakávania vstúpili do sveta školákov. Milým prekvapením bol prvák, ktorý  svojou veľkosťou vyčnieval z radu, no to nie je jediné, čo ho odlišuje od iných. Je to žiačik zrodený z fantázie a kreativity našich školákov. Zoznámte sa, volá sa Krymkáčik. Nepochybne vdýchol našej škole nový život. S radosťou bude stáť po našom boku a zdieľať s nami každú významnú chvíľu našej dlhej cesty.

      

Mgr. Kristína Berezňaninová