Výmena plechových nádob na zmesový komunálny odpad za plastové
5. 6. 2023

Prosíme Michalovčanov, ktorí stále využívajú plechové smetné nádoby, aby si vyzdvihli novú 120 litrovú zberovú nádobu na zmesový komunálny odpad na Zbernom dvore TaZS na Partizánskej ulici 55, a to v čase prevádzkových hodín:  pondelok – piatok, od 7.00 do 15.00 hod.

Mesto Michalovce začalo v máji s označovaním smetných nádob RFID štítkami. V prípade plechových smetných nádob je toto označovanie zložitejšie, nákladnejšie a zberové dáta sa načítavajú nepresne. Z tohto dôvodu pristupujeme k bezplatnej výmene plechových nádob za plastové.