Výlet do Sárospataku
6. 8. 2019

Za krásneho letného počasia sa členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vybrali 1. júla osviežiť sa do maďarského mesta Sárospatak. V mene predsedu združenia privítala všetkých 46 cestujúcich Marta Geciová, vedúca zájazdu a zároveň hospodárka a členka výboru. Počas zájazdu jej bol nápomocný aj Peter Eichenberger, podpredseda výboru.

Cesta i celodenný program prebehli k spokojnosti všetkých členov. Počasie im prialo a bolo ideálne na kúpanie a slnenie. Účastníci sa vrátili domov v zdraví a v poriadku vo večerných hodinách. Všetci si výlet pochvaľovali a mali požiadavku akciu ešte raz počas leta zopakovať. Výbor sa na svojom zasadaní teda rozhodol prianiu vyhovieť a 12. augusta sa bude akcia konať znova. Veríme, že počasie bude opäť priaznivé a k spokojnosti účastníkov.

Výlet sa konal v rámci projektu. Naše poďakovanie patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi.

Jaroslav Koščo