Výber z tvorby Anky Demskej
1. 6. 2020

Od 1. júna obnovuje Mestské kultúrne stredisko Michalovce činnosť galérie vo svojich priestoroch. Autorkou expozície, ktorá bude milovníkom výtvarného umenia sprístupnená, je Anka Demská. Žije a tvorí v našom meste. Nepatrí medzi autorov, ktorí sú v našom regióne neznámi. Má za sebou niekoľko samostatných i kolektívnych výstav. Jej výtvarný štýl a prejav vedel vždy zaujať a v mnohom i prekvapiť. Aj v tejto expozícii chystá pre návštevníkov akési nóvum vo svojej tvorbe.  Na jednej strane to bude realistický námet z prostredia Detvy, či snaha o figurálnu kompozíciu. Autorka však zostáva verná uplatneniu moderného štýlu. Odkrýva v ňom svoje osobité vnímanie sveta a života zároveň, ktoré citlivo rozprestrie na veľkej ploche obrazu. Pre svoj výtvarný prejav používa techniku oleja a akrylu. V priestoroch galérie bude výstava verejnosti dostupná do konca mesiaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská