Vraciame sa k spoločenskej rubrike našich novín
29. 6. 2020

Redakcia novín Michalovčan opakovane prijímala od čitateľov požiadavky uverejniť mená tých, s ktorými sme sa rozlúčili či spomienku na nich. V snahe vyhovieť neutíchajúcemu dopytu sme sa obrátili na spoločnosť, ktorá pre Mesto Michalovce poskytuje poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov a požiadali sme ich o stanovisko, ako v tejto veci čitateľom vyhovieť.

Sme radi, že na základe ich odporúčania môžeme spoločenskú rubriku novín Michalovčan opätovne zaviesť ako formu platenej inzercie, za obsah ktorej nesie zodpovednosť jej objednávateľ. V tejto rubrike tak bude opäť možné uverejniť mená tých, ktorí nás opustili, spomienku pri príležitosti výročia úmrtia (jeden rok, päť, desať a 15 rokov) a poďakovanie smútiacej rodiny. V prípade záujmu kontaktujte Turistickú informačnú kanceláriu na mestskom úrade osobne alebo mailom na iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk alebo telefonicky na čísle 056/6864105. Spoločenskú rubriku čítajte na strane 7.