Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
28. 2. 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na

sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod.

Bližšie informácie o voľbách do NR SR 2020

Výsledky volieb do NR SR v roku 2020