VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
31. 3. 2019

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na

  • sobotu 16. marca 2019 od 07:00 do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na

  • sobotu 30. marca 2019 od 07:00 do 22:00 hod.

Informácie pre voličov

Informácie pre politické strany a petičné výbory

Výsledky voľby

Tlačivá

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Ďalšie dokumenty na stiahnutie