Viva Ilcanto
18. 9. 2023

7 Viva Ilcanto 2023.jpg

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach zorganizovali 2. septembra v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra krajské kolo súťaže speváckych zborov dospelých – VIVA ILCANTO 2023. Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa jej zúčastniť veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Prostredníctvom svojej vzdelávacej časti – rozborových a hodnotiacich  seminárov, napomáha zvyšovať umeleckú úroveň speváckych zborov na Slovensku. Podujatie vytvára možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania krajských stupňov, ako aj celoštátneho stupňa tejto súťaže. Táto súťaž sa konala pod odbornou a finančnou garanciou Národného osvetového centra v Bratislave.

Hudobným hosťom prehliadky bola Ľudmila Kolesárová – pedagogička SZUŠ Talent Um, ktorá sa v úvode predstavila džezovými skladbami v rytmickom sprievode Martina Kuriplacha.  Na tomto ročníku súťaže Viva Ilcanto sa odprezentoval michalovský spevácky zbor vo svojej kategórii – Zbor sv. Michala z Michaloviec. Dirigentom zboru bol Róbert Kováč. Odborná porota v zložení: Mgr. Tatiana Kanišaková, PhD., Mgr. Viera Džoganová a  Ružena Hospodárová DiS.art. rozhodla, že Zbor sv. Michala bude náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorú organizuje Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi v dňoch 13. - 15. októbra.
 

KhaZKC Michalovce