Vianočná radosť
21. 12. 2022

Život v dnešnom svete sa nesie v troch základných rozmeroch, a síce: očakávanie, strach (pandémia, vojna na Ukrajine), radosť. Adventné obdobie nám pripomínalo a pripomína prvé dva, očakávanie a strach. O malú chvíľu sú Vianoce a počas týchto dní už nemôžeme pociťovať očakávanie alebo strach. Ostáva nám teda len radosť, na ktorú nás upozorňuje svätý Lukáš v úryvku svätého evanjelia, kde píše: „...anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“. Túto správu Pánov anjel prináša pastierom, aby im zvestoval tú krásnu, radostnú, a tak dlho pre Izrael očakávanú správu, že sa im v Dávidovom meste narodil vytúžený Spasiteľ. Ale túto správu Pánov anjel prináša aj nám. Máme však aj my dôvod na radosť, vieme sa z toho radovať?

Vianoce v nás vo všeobecnosti vyvolávajú pocit lásky, uzmierenia, istoty v rodinnom kruhu. Zdá sa, že každá udalosť, ktorá je nám pričasto predkladaná, akoby sa stávala všednou nudnou vecou. A tak aj vianočné sviatky ako keby ľuďom dnešnej doby zovšedneli. Často si mnohí povzdychnú: zasa Vianoce? V súčasnosti sme dokonca pojem Vianoce zredukovali úplne na materiálnu rovinu odovzdania darčekov deťom alebo svojim blízkym. Skutočnosť, že Vianoce sú predovšetkým duchovným sviatkom príchodu Spasiteľa Ježiša Krista na tento svet, mnohých ako keby nezaujímala. Pritom je to práve On, kto robí vianočné sviatky tým, čím v skutočnosti majú byť. Jeho príchod na tento svet poznačuje každého z nás. Je to práve On, kto do našich sŕdc vlieva ten, všetkým ľuďom tak dobre známy, pocit pokoja. On je ten, ktorý sa v noci narodí, avšak nie preto, aby tu len tak žil, ale aby prišiel aj do našich sŕdc. Každý z nás veľmi dobre vie, akou radostnou je v rodine udalosť, keď sa narodí nové dieťa. Aj Mária pociťovala takúto radosť. A hoci sa pre Pannu Máriu a sv. Jozefa nenašlo miesto v hostinci a bola nútená porodiť Božie dieťa v maštali, aj napriek tomu ho prijala s radosťou, s akou dokáže prijať malé dieťa len jeho matka.

O istej matke, ktorá mala početnú rodinu, sa hovorí, že si musela urobiť fotografiu. Tvárila sa veľmi slávnostne. Fotograf jej povedal: „Usmievajte sa“. Matka sa o to pokúsila. Fotograf však stále opakoval: „Netvárte sa prísne a smutno, ako keby vám horel dom.“ A keďže sa žena usilovala tváriť príjemnejšie, fotograf ešte dodal: „Nemyslite na svoje domáce starosti, lež na česť a blaho, že ste matkou rodiny. Pomyslite si na odmenu, ktorú vám raz Boh dá.“ Keď matka neskôr uvidela fotografiu, zvolala: „Ale veď som tu mladšia o 10 rokov.“ – „Vôbec nie, máte však radostný výzor, aký by ste mali mať stále, pretože máte na to veľa dôvodov,“ povedal fotograf. Tieto slová si dlho pamätala, v jej ušiach zneli každý deň, ráno a večer, keď pracovala i keď odpočívala. O niekoľko dní nato jej  manžel povedal: „Zdá sa mi, že si každý deň mladšia.“ Muž mal pravdu, veselosť matky je zdrojom ozajstnej rodinnej pohody a radosti.

Matka v tomto príbehu našla svoju radosť v rodine. Ako nachádzame svoju radosť my, bratia a sestry? Je to azda radosť z darčekov, ktoré nájdeme uložené pod vianočným stromčekom? Alebo je to radosť vnútorná, radosť z narodenia Božieho syna v tomto svete? On svojím príchodom naplnil radosťou svoju matku. Ale On v skutočnosti chce viac, chce svojím príchodom naplniť radosťou aj nás. On nám tiež ponúka darček. No nie darček materiálny v podobe pekného trička, svetra alebo nejakej voňavky, ale darček duchovný, darček, ktorý ak ho prijmeme, bude pre nás veľa znamenať aj v našom budúcom živote. Tento dar nás môže naplniť tou pravou radosťou.

Drahí bratia a sestry, čitatelia novín Michalovčan, prajem vám, aby vo vašom živote po každom očakávaní nasledovala len tá krásna a čistá radosť. Taká, akú zažila Panna Mária, keď porodila Spasiteľa. Nech duchovný rozmer, ktorého predstaviteľom je Kristus, vždy prevláda nad tým materiálnym, ktorý v nás vyvoláva strach.
 

páter Piotr Lasota SAC - pallotín,
rektor Kostola Božského Srdca Ježišovho v Michalovciach