Via sancta
16. 5. 2022

Via sancta výstava (4).jpg

„Umenie je duchovná cesta, ktorá vyrovnáva nerovnováhu materiálneho sveta.“

Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, predstaví prierez z bohatej tvorby významného umelca Didiera Le Mar© a výtvarníčky Lucie Takáčovej. Výstava Via sancta (Cesta duše) bude sprístupnená vo výstavných priestoroch múzea od 5. mája do 30. júna.

Didier Le Mar© je slovenský umelec, ktorý vystavoval na viac ako 42 autorských a zberateľských výstavách doma i v zahraničí. Zaoberá sa technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovanými technikami fotografovania, sôch, skulptúr či fresiek. Jeho tvorba rozvíja analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štruktúrovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti. Diela Didiera Le Mar© sú originálne a výnimočné.

Lucia Takáčová sa výtvarnému umeniu venuje už od útleho detstva. V tvorbe výtvarníčky cítiť čistotu, ľahkosť, no hlavne symbiózu medzi hudbou a éterom prírody.

Samotná výstava bude obsahovať výtvarné práce, fotografie, konceptuálne prvky, hudobnú aj duchovnú tematiku od budhizmu, hinduistizmu, kresťanstva, či judaizmu.

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť v čase otváracích hodín uverejnených na webovom sídle múzea.

zm