V škôlke ekologicky
2. 10. 2018

  

 


Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, na podporu ľudí bez domova a ich začlenenie do spoločnosti, projekty spoločenskej zodpovednosti realizované zamestnancami spoločnosti a tiež investuje do mladých talentov v oblasti vedy a techniky udeľovaním malých grantov.

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje viac ako desať nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk.

Mesto Michalovce sa v júni zapojilo do grantovej výzvy, nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, v rámci programu Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah. Cieľom tejto výzvy je prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov miest a obcí. Tento rok sa výzva týka budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy. Nadačný fond rozdelil 20 000 eur medzi subjekty pôsobiace v okruhu najviac 30 km od Atómových elektrární Mochovce a Jaslovské Bohunice, Tepelných elektrární Nováky a Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam. Do grantovej výzvy sa zapojilo tridsaťpäť žiadateľov, pričom podporu získalo dvanásť projektov a náš projekt bol jedným z nich. Mestu Michalovce bola na základe podaného projektu pridelená finančná podpora 1 000 eur na financovanie energeticky úsporných opatrení, a to na nákup úsporných LED trubíc do neónových svietidiel v priestoroch Materskej školy na Masarykovej ulici.

Získaným grantom má Mesto možnosť testovať mieru energetickej efektivity úsporného LED interiérové osvetlenie v priestoroch tejto materskej školy. Pôvodné osvetlenie tried, šatní a vnútorných priestorov materskej školy je realizované klasickými neónovými svietidlami, ktoré v rámci projektu V škôlke ekologicky  koncom septembra nahradíme novými LED neónovými trubicami. Tie majú až o 50 % menšiu spotrebu elektrickej energie, vyššiu svietivosť a dlhšiu životnosť, ako doteraz používané neónové trubice.

Zavedením energeticky úsporných opatrení cez výmenu interiérového LED osvetlenia v materskej škole prispejeme k zlepšeniu životného prostredia, dôjde aj k úspore finančných prostriedkov, čím vznikne priestor na zvýšenie kvality záujmovej činnosti detí.

Jana Šimková

Lokalita

GPS:
N 48.7566168054326 / E 21.910500590426636