V prvej päťke najlepších / Na medzinárodnom festivale Starmus
10. 6. 2024

8 Jednotky z Moussonky v prvej päťke najlepších (3).jpg

Tím žiakov zo Základnej školy T. J. Moussona realizoval v období od novembra 2023 do mája 2024 projekt v rámci PBL výzvy Spoločne meníme svet. Výzva bola vyhlásená nadáciou ESET a OZ BUILD Slovensko.

Úlohou žiakov bolo spracovať opatrenia na zníženie produkcie odpadu v škole. Od učiteliek dostali zadanie 1M = E4 +V + Z. Nerozumiete? Jednotky z Moussonky mali pracovať s problematikou odpadu efektívne, ekologicky, esteticky, ekonomicky veku primerane a zábavne. O tom, že sa im podarilo vyriešiť túto rovnicu výborne, svedčí fakt, že spomedzi 50 škôl z celého Slovenska sa prebojovali medzi najlepších päť tímov do finále v Bratislave.

V máji reprezentovali školu na námestí v Bratislave. Predstavili svoj projekt a jeho výsledky. Nepodarilo sa im zvíťaziť, ale obsadili krásne tretie miesto. Odmenou im bola účasť na medzinárodnom festivale STARMUS4Schools v Tipos aréne v Bratislave.

Na tomto festivale vystúpili Dr. Jane Goodall – primatologička a posolkyňa mieru OSN, Chris Hadfield – astronaut, bývalý riaditeľ NASA operácií a Richard Macko riaditeľ úseku bezpečnosti spoločnosti ESET. Orchester Slovenskej filharmónie sa postaral o umelecký zážitok.

Bola to skvelá odmena za skvelo vykonanú prácu. Ďakujeme tímu Jednotky z Moussonky za reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni.

za projektový tím Lenka Paľová