V Michalovskom domove seniorov opravujú bytové jadrá
20. 11. 2023

2 Rekonštrukcia mds (1).jpg

V uplynulých mesiacoch sa v Michalovskom domove seniorov začala rekonštrukcia bytových jednotiek. Predmetom stavebných úprav sú hlavne zastarané umakartové bytové jadrá, ktoré budú po rekonštrukcii murované, s bezbariérovým prístupom a sprchovým kútom spojeným s toaletou.
Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové obklady na stenách, protišmyková dlažba či výmena elektrických rozvodov.

Stavebné práce začali v septembri. Dve bytové jednotky už boli odovzdané do užívania, v ďalších dvoch bytových jednotkách je v týchto dňoch rekonštrukcia tesne pred dokončením. Práce budú pokračovať v ďalších týždňoch, celkovo prejde opravou osem bytov. Náklady na rekonštrukciu sú vo výške približne 130 tisíc eur, pričom 80 tisíc eur financuje Michalovský domov seniorov z vlastných finančných prostriedkov a 50 tisíc poskytlo mesto Michalovce ako zriaďovateľ. Zhotoviteľom je IntelTech, s.r.o., Michalovce.

Počas stavebných úprav sú poberatelia sociálnej služby presťahovaní do náhradných bytových jednotiek s plnohodnotným vybavením a poskytovaním sociálnej služby. Predpokladané ukončenie stavebných prác je v decembri 2023.

mds