Ukončenie bedmintonového projektu materského centra
17. 9. 2020

Akciou, ktorá mala názov Rodinný športový deň, sa občianskemu združeniu MC Drobec podarilo úspešne ukončiť projekt Bedminton – bezpečný šport pre všetkých. Posledný júlový deň patril športu, deťom a ich rodinným príslušníkom. V telocvični Základnej školy na Krymskej ulici sa mohli hýbať aj zabávať počas pohybových hier, zahrať si rôzne loptové hry a,  samozrejme, aj obľúbený bedminton.

Akcia sa uskutočnila v závere projektu, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Športujem rád a bezpečne, zriadeného poisťovňou Kooperativa v rámci nadačného fondu Deti v bezpečí. Týmto sa chceme donorom poďakovať za finančnú podporu projektu a všetkým účastníkom za to, že sa stali súčasťou športových aktivít a zároveň nadšencami nekontaktného olympijského športu – bedmintonu.

MC Drobec