Svetový čistiaci deň 2021
10. 9. 2021

Stretli ste sa už so situáciou, že počas prechádzky v prírode nájdete na zemi plechovky, plastové a sklenené fľaše, ohorky z cigariet alebo iný voľne pohodený odpad?

ENVI - PAK dlhodobo motivuje k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Do boja s voľne pohodeným odpadom sa pravidelne zapája prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma (www.vezmisi.ma). Motivuje verejnosť, aby nebola voči neporiadku ľahostajná a zapájala sa do zbierania odpadkov.

Rovnako ako minulý rok ENVI - PAK odporúča podujatie občianskeho združenia Upracme Slovensko, ktorého filozofia je rovnaká ako pri Vezmi si ma.

Pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa (World Cleanup Day) sa stále viac subjektov zapája či organizuje čistiace podujatia. Inak tomu nebude ani tento rok a táto významná aktivita pripadne na sobotu 18. 9. 2021.

Máte záujem prispieť k čistejšiemu Slovensku, zatočiť s čiernymi skládkami a vyčistiť prírodu od voľne pohodeného odpadu?

Zapojte sa do upratovania a pomôžte vyčistiť našu prírodu.
Informácie o registrácii nájdete na https://upracme.sk/

Do uvedenej výzvy sa zapojí aj Mesto Michalovce a preto aj máte záujem prispieť k čisteniu mesta, môžete kontaktovať Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, prostredníctvom telefónneho čísla +421 915 939 927. Poskytneme Vám vrecia na odpad a zabezpečíme odvoz vyzbieraného odpadu, ako aj jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Budeme radi, ak prijmete túto čistiacu výzvu a zorganizujete vlastné podujatie a pripojíte sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.