Štvrté stretnutie Pracovnej skupiny KPSS
9. 6. 2022

Dňa 8. 06. 2022 sa uskutočnilo štvrté stretnutie Pracovnej skupiny na prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2026. Predmetom rokovania bolo schvaľovanie návrhov Strategickej časti a Akčného plánu pripravovaného Komunitného plánu. Konečné znenie predmetných materiálov, ktoré bolo odobrené na rokovaní Pracovnej skupiny, zverejňujeme v plnom znení.

Verejnosť môže zverejnené časti Komunitného plánu pripomienkovať v termíne do 22.06.2022 na mailovú adresu: renata.cibikova@msumi.sk.

 

Materiál na pripomienkovanie:

KP 5 Strategická časť