Stravovanie dôchodcov na základných školách sa obnovuje
16. 1. 2023

Mesto Michalovce oznamuje, že od 1. februára sa obnovuje služba poskytovania stravy pre dôchodcov v školských jedálňach pri:

  • Základnej škole, Komenského 1
  • Základnej škole, Školská 2
  • Základnej škole, Krymská 5

Všetci dôchodcovia, ktorí majú záujem o využívanie služby stravovania na základných školách, musia predložiť aktuálny výmer o dôchodku na rok 2023 – rozhodnutie sociálnej poisťovne. Výmer je potrebné doručiť na odbor sociálnych vecí, číslo dverí 178.