Staráme sa o pieskoviská
28. 7. 2020

Na území mesta evidujeme momentálne 65 pieskovísk. Ich údržbu a kontrolu zabezpečujú a vykonávajú  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Údržba sa vykonáva pravidelne počas roka od začiatku marca do konca novembra. Vizuálne kontroly sa robia týždenne a prevádzkové kontroly sa vykonávajú raz za tri mesiace.

Bežná údržba pieskoviska pozostáva z prekopávania, čistenia a zvlhčovania piesku a z natierania drevených častí. V minulom roku bola realizovaná nadštandardná údržba, ktorá spočívala vo výmene piesku vo všetkých mestských pieskoviskách. Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška taxatívne prevádzkovateľom nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Skutočnosť, či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou alebo prísnejším režimom údržby pieskoviska, má v kompetencii  každý prevádzkovateľ.

V tomto roku sa v rámci protiepidemiologických opatrení od marca až do júna na pieskoviskách aplikoval dezinfekčný roztok v týždenných intervaloch. Že je piesok zdravotne neškodlivý, deklaruje jeho dodávateľ vyhlásením o zhode. Následne sa tento stav udržiava čistením a kontrolami pieskovísk. Nad rámec povinnosti plánujeme pokračovať v pravidelnej aplikácii dezinfekčného prostriedku v mesačných intervaloch. Najdôležitejším opatrením ovplyvňujúcim nevyhovujúci stav piesku je disciplína chovateľov domácich zvierat. Tí by mali  venčiť zvieratá ďaleko od miest, kde sa hrajú deti. To, ako budú vyzerať pieskoviská v meste, záleží nielen na prevádzkovateľovi a kontrolnom orgáne, ale najmä na samotných obyvateľoch sídlisk, ktorým by malo v prvom rade záležať na tom, v akom prostredí sa budú hrať ich deti.