Starajú sa o naše zdravie
29. 6. 2020

MUDr. Maroš Eľko

primár oddelenia úrazovej chirurgie, hlavný lekár Centra športovej medicíny, zástupca hlavného lekára pre traumatológiu nemocníc Svet  zdravia

 

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce pôsobíte ako primár oddelenia úrazovej chirurgie a ste hlavným lekárom Centra športovej medicíny. Ako sa začala vaša profesionálna dráha?

Som odchovanec košickej traumatológie a od začiatku som pôsobil pod vedením nestora MUDr. Ladislava Mruga, ktorý zakladal traumatologické oddelenie v Michalovciach. Tento lekár je známy tým, že úspešne oddelil špecializáciu traumatológie od chirurgie a v tých časoch nasadil veľmi vysokú úroveň ošetrovania úrazov podľa najnovších poznatkov. V Michalovciach pracujem od roku 1994, no keďže sme chceli poskytovať vyššiu kvalitu ošetrovania našim pacientom, veľmi často sme navštevovali vyššie pracoviská na Slovensku, v Česku a zahraničí. Získané poznatky a nové postupy sme následne prinášali k nám do Michaloviec a aplikovali ich v praxi. Osobne sa okrem všeobecnej traumatológie úzko špecializujem na chirurgiu ruky, kde sa okrem iného venujem aj nadstavbovým veciam, akými sú plánované výkony – úrazové aj neúrazové. Spomeniem napríklad artroskopie zápästia, palca, rekonštrukcie drobných kĺbov, riešenia artrózy zápästia a reumatické ochorenia. Všetci lekári v našom tíme sa venujú rozdielnej užšej špecializácii, aby sme vedeli kvalitatívne poskytnúť pacientovi čo najvyššiu úroveň starostlivosti. 

Môžete našim čitateľom priblížiť hlavnú náplň práce na oddelení úrazovej chirurgie?

Snažíme sa pokryť čo najširšie spektrum úrazov. Užšiu špecializáciu máme pre všetky končatinové úrazy. Výnimkou sú úrazy chrbtice a ťažké úrazy panvy, ktoré posielame na vyššie pracovisko. V súčasnosti však už v našej nemocnici pôsobia dvaja špecialisti – neurochirurgovia, takže vieme rozšíriť spektrum aj o poranenia chrbtice a centrálnej nervovej sústavy, ktoré sme doteraz neriešili. Ošetrujeme aj popáleniny a poranenia detského skeletu, ktoré menšie okolité nemocnice nevykonávajú. Robíme aj ťažšie a rekonštrukčné výkony, čiže riešime aj poúrazové stavy. Úzko spolupracujeme s ortopédiou, kde si pomáhame v jednotlivých odbornostiach. Mali sme tu napríklad aj najlepších odborníkov na chirurgiu ruky z Českej republiky, medzi ktorých nepochybne patria aj MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Aleš Fibír, PhD. A doc. MUDr. Jaroslav Pilný, PhD. V Michalovciach nám pomáhali so zavádzaním nových metód. Sme pracovisko, ktoré robí tieto výkony na Slovensku nadštandardne.

 Aké úrazy sa vyskytujú najčastejšie?

Najčastejšie sú to výrony členka, kolena, drobné rezné a tržné poranenia. Zo zlomenín poranenia krčka stehennej kosti, ktoré vznikajú  hlavne u generácie vo vyššom veku, kde sa často vyskytujú osteoporotické zlomeniny. Do tejto skupiny patria napríklad zlomeniny bedrového kĺbu a zlomeniny zápästia. Vlastné špecifikum majú zranenia v detskom veku, kde sú najčastejšie zlomeniny v oblasti horných končatín, predkolenia a členku. Zároveň máme v rámci centra športovej medicíny aj časté  poranenia kĺbov, ktoré ošetrujeme miniinvazívne – artroskopicky , napríklad ošetrenia kolien, ramien, členkov, zápästí a palca.

Čo znamenal vznik Centra športovej medicíny pre obyvateľov nášho regiónu?

Centrum je viac-menej funkčná jednotka, ktorú tvorí prepojenie spolu s lekármi z ortopédie a slúži na ošetrenie športových úrazov – od primárnej diagnostiky, liečby, prípravy k samotným operačným výkonom s nadväznosťou na rehabilitáciu. Naše centrum však neslúži len profesionálnym športovcom, ale všetkým ľuďom. Aj tu zavádzame do praxe nové metódy, ktoré sme si priniesli zo zahraničia, ako napríklad artroskopické metódy s použitím nových šicích a fixačných materiálov. Moderné materiály majú ohromnú pevnosť a ich výhoda je hlavne v tom, že pacienti nevyžadujú imobilizáciu ortézami a funkčnú liečbu začínajú okamžite po operácii. Operovali sme u nás už aj niekoľko profesionálnych športovcov – hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce, hráčku  Slovenskej hokejovej reprezentácie, aj hráča MFK Zemplín Michalovce Martina Trusu. V jeho prípade sme úspešne riešili komplikovanú zlomeninu predkolenia.

Aké novinky máte na vašom oddelení?

Spektrum úrazov a náročnosť na ošetrenie jednotlivých úrazov ustavične rastie. Neprestajne sa vyvíjajú nové materiály, a preto sme v poslednom období pri nerekonštruovateľných zlomeninách hornej časti ramennej kosti zaviedli do praxe náhrady reverznou protézou ramenného kĺbu. Školenie našich lekárov prebiehalo na vyšších pracoviskách v Prahe, vo Varšave a vo Viedni. Keďže je takáto špecializácia len u nás, riešime aj poranenia z okresu Vranov, Humenné, Svidník a Snina.

Počas svojej praxe ste sa stretli s množstvom ťažkých a komplikovaných prípadov. Priblížite nám nejaký?

Medzi najťažšie stavy u nás určite patria bodné a strelné poranenia v oblasti hrudníka, hlavy a brucha. Pri bodných ranách v oblasti srdca je úspešnosť na všetkých pracoviskách pomerne malá. Mali sme dvoch pacientov po bodnom poranení srdca, ktorí aj napriek našej enormnej snahe neprežili. No v minulosti máme aj úspešné ošetrenie poranenia srdca emeritným primárom Mrugom. V nedávnej minulosti to bolo ťažké strelné poranenie hrudníka so silným krvácaním v tesnej blízkosti srdca, ktoré sme úspešne zvládli a pacient sa vrátil do bežného života. Strelné poranenia sa vyskytovali hlavne v 90. rokoch, aktuálne stúpajú poranenia nožom a ťažké poranenia pri dopravných nehodách.

Ako by ste opísali prácu v michalovskej nemocnici?      

Nová budova, nová organizácia práce a nové technológie nám poskytujú oveľa komfortnejšie prostredie pre našu činnosť. Pribúdanie nových odborností, ako napríklad invazívna angiológia, ktorá nám pomáha pri polytraumách, je veľkým plusom pre nás a našich pacientov.  Invazívny angiológ nám v takom prípade dokáže napríklad embolizovať slezinu (zatvoriť prívodnú tepnu cez cievne riečisko), čo je významný pokrok pri liečbe tupých poranení brucha bez operačného zásahu. Pacient tak nemusí prísť o tento orgán, pričom v minulosti sa pri takomto zákroku slezina štandardne vyberala. Spomeniem aj tím neurochirurgov, ktorí rozšírili spektrum výkonov. Takisto chirurgické a urologické oddelenie s detskou  urológiou, ktorá nám pomáha pri liečbe týchto poranení. Jednoznačne nová organizačná štruktúra, nové operačné sály, nové vybavenie a hlavne nové odbornosti, ktoré ohromne rozširujú spektrum našich výkonov, pomohli zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a dovolím si povedať, že v tomto smere sa už blížime k vyšším pracoviskám.

Ako funguje spolupráca medzi oddeleniami?

V minulosti sme fungovali podobne ako univerzálni vojaci, lebo sme boli nútení zvládnuť z každého odboru niečo. V súčasnosti spektrum operačných výkonov a ich typy prudko vzrástli. Preto je multiodborová spolupráca nevyhnutná a zároveň to zvyšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Čoraz častejšie ochorenie, syndróm karpálneho tunela, má stúpajúcu tendenciu aj u mladých ľudí. Venujete sa aj tejto problematike?

Áno, operujeme veľké množstvo karpálnych tunelov. V spolupráci s kolegami z Českej republiky sme zaviedli endoskopické operácie v celkovej  anestézii. Je to pre pacienta nenáročný miniinvazívny výkon s dvoma malými ranami s veľkosťou do 5 mm a trvá ani nie 10 minút. Toto ochorenie sa s rastúcou digitálnou dobou čoraz častejšie objavuje u mladých ľudí, ale je to ochorenie aj staršej populácie. Keďže zákrok je možné vykonávať aj v lokálnej anestézii, pre starších pacientov je menej zaťažujúci. Pri týchto endoskopických zákrokoch je rekonvalescencia oveľa rýchlejšia a pacient môže na tretí až siedmy deň plne fungovať.

Aké sú vaše vízie a plány do budúcna?

Pravidelne sledujeme najnovšie trendy a zvlášť to vidíme v materiáloch, s ktorými pracujeme. Aktívne spolupracujeme s firmami, ktoré nám pomáhajú získavať skúsenosti s ich implantátmi v zahraničných centrách. Toto je pre nás asi najväčšia priorita idúca ruka v ruke s výchovou novej generácie úrazových chirurgov. Poskytnúť pacientovi najmodernejšiu možnú liečbu s použitím inovatívnych materiálov. Čo sa týka artroskopie, máme prioritu rozširovať spektrum výkonov, ktoré sú efektívnejšie, s rýchlejším návratom do bežného života. Zlepšujeme aj oblasť kostnej operatívy, kde preferujeme miniinvazívne riešenia (zavádzanie klincov do dreňovej dutiny rúrovitých kostí). Začali sme aplikovať trend výmeny ramenných kĺbov, ktorému sa predtým venovali výhradne vyššie ortopedicko-traumatologické pracoviská. Ďalej podobne postupujeme k oblasti lakťa a ruky. Máme plnú podporu vedenia našej nemocnice, čo je základný predpoklad vysokej kvality ošetrenia pre obyvateľov nášho regiónu ale i nadregionálne.

red