Špacirki po varošu v čase korony
27. 7. 2020

Zemplínske múzeum pripravuje pre nadšencov histórie špeciálne Špacirki po varošu. Tento rok sa uskutočnia bez obyvateľov a turistov, pretože aktuálna situácia neumožňuje hromadné stretávanie sa. Historici Martin Molnár a Matej Starják plánujú natočiť sedem častí, v ktorých predstavia najvýznamnejšie pamiatky nášho mesta. Aj napriek tomu, že veľa ľudí si myslí, že tu nič nemáme, podľa slov Martina Molnára bolo veľmi ťažké vybrať iba sedem tém. Je presvedčený, že v meste máme pekné pamiatky, aj významné osobnosti spojené s naším mestom.

V prvej časti seriálu sa budú historici venovať rotunde – je to najstarší kostolík na území mesta a najvýchodnejšie posadená rotunda, ktorá existuje na Slovensku a v Čechách. V ďalších častiach sa dozvieme zaujímavé informácie o kaštieli a kaštieľskom areáli, v tretej časti sa bude hovoriť o stredovekom kostole, ktorý stojí na Kostolnom námestí, štvrtá časť bude venovaná významným budovám v meste, vrátane radnice. Piata časť bude o Bazilike minor, Chráme sv. Ducha pri kláštore redemptoristov, šiesty diel predstaví neogotickú kaplnku na Hrádku, bývalý Moussonov dom, židovský cintorín a Cintorín Červenej armády. Siedma časť ostáva nateraz prekvapením.

Jednotlivé diely seriálu Špacirky po varošu si môžete pozrieť na webovej stránke TV Mistral, facebookovej stránke TV Mistral aj Zemplínskeho múzea. Zverejnené budú tiež na stránkach Mesta Michalovce a mestského kultúrneho strediska.

mm