Slnečný Deň Močarian 2020
4. 8. 2020

Slnečnými lúčmi zaliate malé ale krásne upravené námestie vítalo v nedeľu 2. augusta 2020 prvých návštevníkov, ktorí prichádzali okolo 9. hodiny do kostola svätého Gorazda a spoločníkov. Nádherný hlas Moniky Kandráčovej už na úvod potešil  srdcia veriacich a potom nasledovala prezentácie fotografii i videí – 20 rokov života nášho kostola so sprievodným slovom Štefánie Sabolovej.

O 10. hodine začala slávnostná svätá omša  požehnaním vitráží od autora a zhotoviteľa Jána Kováča a nového zvona. Direktor saleziánov privítal hlavného celebranta don Štefana Turanského bývalého žiaka o. Šándora, nášho rodáka kanonika Tibora Zavadského,  o. Jána Ďačka SJ, zástupcov mesta - našich poslancov Eriku Šimkovú a Mariána Sabovčíka , Michala Kaňu tiež bývalého žiaka o. Šándora i ďalších pozvaných hostí.

Deň Močarian pokračoval  kultúrnym programom o 16. hodine na malej tribúne pri Kultúrnom dome. Predsedníčka OZ Močarany Anna Kostovčíková privítala vzácnych hostí primátora mesta Viliama Zahorčáka, riaditeľku DMS Karin Obšatníkovú, našich poslancov, bývalých žiakov Gorazda Zvonického , jeho rodinných príslušníkov i všetkých rodákov.

Gorazdov večer sa niesol v komornej rodinnej atmosfére. Pásmo hovoreného slová, básní i piesni v réžii Štefánie Sabolovej predniesli zanietení členovia Gorazdovej rodiny, aby sme si uctili pamiatku nášho vzácneho rodáka básnika i kňaza Gorazda Zvonického. Účastníkov pozdravil pán primátor, so svojimi  spomienkami na svojho profesora  prišli bývalí žiaci don Šándora.

Program oživili svojimi piesňami o kráse Zemplína aj členovia speváckej skupiny Močaranka .

Záverečná milá bodka bolo úžasné vystúpenie Dašky Kostovčík v hudobnom doprovode manžela. Vyznanie lásky k rodnej hrude nás povzbudilo k hrdosti na našich rodákov a tešiť sa na nové stretnutia pri takýchto príležitostiach. Malé námestie žilo aj aktivitami našich detí, maľovanie na tvár, malé súťaže a pekné odmeny potešili malých i veľkých.

V sobotu sa uskutočnil futbalový zápas už „ starších chlopov a ich synov“, ktorí vytvorili dve družstva a bojovali o putovný pohár Močaran.

Záverečný potlesk a družné debaty pri malom občerstvení a koláčikoch, ktoré napiekli naše ženy ukázali radosť z toho, že tento už v poradí 8. ročník Močarianskych dní sa uskutočnil, , aj keď prežívame tento zvláštny čas. Veríme, že sa posilnili naše rodinné vzťahy, znova sa oživili spomienky, vrátili sme sa domov.

Kostovčíková