Skúška sirén
12. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že

dňa 14. februára 2020 - piatok o 12:00 h

bude vykonaná skúška elektronických sirén v Meste Michalovce. Elektronické sirény budú vyskúšané v tichom režime.