Senior karta 2022
14. 1. 2022

Na návrh odboru sociálnych vecí schvaľujem v zmysle VZN č. 174/2015 podmienky používania a rozsah výhod pre držiteľov Senior karty v roku 2022 takto:

1. Nárok na vydanie Senior karty majú občania s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorí dosiahnu v roku 2022, vek 65 rokov (v mesiaci narodenia).

2. Senior kartu vydáva odbor sociálnych vecí mestského úradu po predložení dokladu totožnosti a overení požadovaných údajov.  Senior karta je platná spolu s predložením dokladu totožnosti.

3. Senior karta oprávňuje držiteľa na využívanie zliav, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie, alebo iné organizácie  na základe dohody s mestom:
Bezplatné parkovanie na parkovacích plochách v správe TaZS Michalovce.
Bezplatné vstupné na kultúrne podujatia organizované Mestským kultúrnym strediskom (MsKS), ktoré budú označené skratkou SK (Senior karta).
Zvýhodnené vstupné do Zemplínskeho múzea na stále expozície vo výške 1€ a na príležitostné výstavy je vo výške 1,50 €.
Voľný vstup na výstavy a vernisáže Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne.
Zľavnený vstup do mestskej plavárne (po dokončení rekonštrukcie). 
Zvýhodnené zápisné do Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Konečná cena po zľave je vo výške 1 €.
Zľavnený vstup na športové podujatia:
- hokej – 50% zľava. V prípade, že sa v roku 2022 umožní vstup divákom na tribúny štadiónu, HK Dukla Michalovce vyhradí 5% z celkovej povolenej kapacity divákov pre seniorov s tým, že lístky budú s 50% zľavou a zakúpenie bude možné len na pokladni a po preukázaní sa „Senior kartou“. Ceny lístkov budú nastavené podľa toho či sa jedná o základnú časť, štvrťfinále, semifinále, alebo finále.
- basketbal – na všetky podujatia 1. BK Michalovce voľný vstup,
- hádzaná – zľavnené vstupné na zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce 1 €,
- futbal– zľava na základe platného cenníka pre aktuálnu sezónu, zľava na majstrovské domáce zápasy MFK Zemplín Michalovce, nekrytá tribúna
3 €/zápas, permanentka nekrytá tribúna 30 €/sezóna.

4. Organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto skutočnosť oznámi, spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe na akciu

5. Všetky Senior karty sú platné neobmedzene.

6. Odbor sociálnych vecí MsÚ vedie evidenciu vydaných Senior kariet.

 

Tlačivo pre Senior kartu 2022

OSV