SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
23. 4. 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Služby pre podporu nových investícií
• poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
• asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti -  Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností. V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na Odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím kontaktujte: regiony@sario.sk. Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete na tejto stránke.
• identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
• asistencia pri implementovaní investičných projektov
• poradenstvo pri vybavením pracovných povolení/ povolení na pobyt pre riadiacich pracovníkov
• konzultácie pri získavaní osvedčenia o významnej investícii
• tvorba sektorových a regionálnych analýz

Služby pre etablované spoločnosti
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ponúka pomoc slovenským aj zahraničným spoločnostiam pomoc pri realizácii ich expanzných plánov v rámci SR. Služby, ktoré poskytuje oddelenie investičných projektov zahŕňajú:
• poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
• identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
• poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
• systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv
i štátnej správy
• podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja
• asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
• poradenstvo v oblasti poskytovania komplexnej štátnej podpory pre strategických investorov
prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
inovačné služby - platforma prepájajúca potreby investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností
• poradenstvo v oblasti možnosti čerpania investičných stimulov a využitia daňového superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj
diverzifikačné služby - platforma na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym a vysokotechnologickým odvetviam
Bližšie informácie o službách SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.