S teplom hospodárne
16. 9. 2020

Už tretí rok po sebe dodávateľ tepla spoločnosť Domspráv, s.r.o., Michalovce dodal a nainštaloval na vlastné náklady  v materských a základných školách v Michalovciach termostatické ventily. Stalo sa tak počas týždňov, keď boli školy pre pandémiu zatvorené a následne počas letných prázdnin.

Namontovanie tejto regulačnej techniky na vykurovacie telesá umožňuje v jednotlivých miestnostiach regulovať spotrebu tepelnej energie tak, aby nedochádzalo k jej plytvaniu. V tomto roku išlo o objekt Materskej školy na Ulici Komenského, objekt Materskej školy na Školskej ulici a objekt Základnej školy na Školskej ulici. V ďalšom období spoločnosť Domspráv nainštaluje na vlastné náklady termostatické ventily aj do ostatných základných a materských škôl, ktoré odoberajú teplo z centrálnych kotolní. Realizáciou chceme prispieť k hospodárnej spotrebe tepla a k znižovaniu nákladov zriaďovateľa na prevádzku týchto zariadení. Na záver sa chceme poďakovať vedeniu aj zamestnancom týchto zariadení za ústretovosť a spoluprácu počas vykonávaných prác.

Domspráv