Rozlúčka so starým rokom
3. 1. 2017

Ako to už býva v Základnej škole na Moskovskej ulici zvykom, so starým rokom sa všetci rozlúčili slávnostnou vianočnou akadémiou. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili takmer dvojhodinový bohatý program plný hudby, tanca a milých slov. Nechýbali ľudové piesne, tradičné koledy, ale aj populárne vianočné melódie v slovenskom a anglickom jazyku.

Na záver si všetci spolu zaspievali Tichú noc. Azda najväčšou odmenou pre účinkujúcich boli slzy dojatia a pochvalné slová uznania a vďaky zo strany divákov.

Aj tento rok žiaci a pedagógovia dokázali, že škola nie je len vzdelávacou inštitúciou, ale jednou veľkou rodinou, v ktorej vládne láska a radostná atmosféra, a to nielen počas Vianoc.                              

Kabinet SJL