Rozhodnutie zriaďovateľa - MŠ, J. Švermu 8
18. 11. 2021

Na základe návrhu riaditeľky MŠ, J. Švermu 8, Michalovce a v súlade s rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR číslo: 2021/18439:1-A1810 zo dňa 31.08.2021 s účinnosťou od 01.09.2021, ktorým sa upravuje postup pri prerušení vyučovacieho procesu v školách z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19,  Mesto Michalovce, ako príslušný orgán, zriaďovateľ Materskej školy, J. Švermu 8, Michalovce rozhodol o prerušení školského vyučovania v triede materskej školy č. III od 15.11.2021 do 22.11.2021 vrátane z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19. 

Príloha