Rekonštrukciu Zemplínskeho múzea nespomalilo počasie ani pandémia
3. 5. 2021

Realizácia ďalšej etapy rekonštrukcie Zemplínskeho múzea začala vo februári tohto roka. Košický samosprávny kraj na tento účel vyčlenil z krajského rozpočtu 263 000 eur. Práce na obnove zimnej záhrady napredujú podľa harmonogramu a, ak všetko pôjde podľa plánu, hotové by mali byť v lete. V pláne je postupne obnoviť celý objekt, vrátane vonkajšieho areálu.

Práce napredujú, stavebníci v najbližších týždňoch dokončia rekonštrukciu strechy zimnej záhrady, v interiéri opravia podlahy aj omietky. Pribudne tiež nová elektroinštalácia, prípojka plynu, vody a rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky či kanalizácie. Práce nateraz nestopol koronavírus ani počasie. „Dispozičné riešenie zimnej záhrady po novom prinesie aj bezbariérový prístup a bezbariérové sociálne zariadenie tak, aby bola kultúra prístupná pre všetkých záujemcov. Veríme, že po obnove, a v prípade priaznivej epidemiologickej situácie, budeme môcť zorganizovať pre verejnosť prvé kultúrno-spoločenské podujatia či besedy,“ uviedla  riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková.

V rámci ďalšej etapy obnovy múzea župa zrekonštruuje aj budovu galérie. V pláne je výmena okien,  oprava schodísk a ich prestrešenia či  dodanie nových vstupných dverí. Zároveň  pribudne aj nový zabezpečovací systém a obnovou prejde aj ústredné vykurovanie. Priestor bude k dispozícii pre kancelárske účely a aj ako centrálny depozitár múzea. Na rekonštrukciu budovy galérie vyčlenil kraj 120 000 eur.

Anna Terezková