Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií pokračuje
3. 5. 2021

4 Rekonštrukcia chodníkov (1).jpg

V minulom roku boli rekonštruované chodníky a cesty viacerých ulíc v meste. V ich obnove a oprave v ďalších častiach Mesto pokračuje aj v roku 2021. Aktuálne stavebné práce už prebiehajú na ulici Boženy Nemcovej, kde sa opravuje cesta a chodník, na Kollárovej ulici sa okrem cesty rekonštruujú aj chodníky po oboch stranách.

V pláne opráv na tento rok sú aj komunikácie na uliciach Andreja Kmeťa, Terézie Vansovej, Meďovská, Vila-Real a vstup na futbalový štadión pri medicínskom centre. Nových chodníkov sa dočkajú obyvatelia ulíc Fraňa Kráľa - od Janka Alexyho po P. I. Čajkovského, Terézie Vansovej, 9. mája a opravou prejde aj chodník na Tulipánovej ulici – spojnica so Zvončekovou ulicou. Rekonštrukciu Mesto financuje z vlastných zdrojov.

rr