Radosť v očiach našich detí
8. 6. 2021

1111

Pesničky pre deti, povzbudzovanie v súťažiach, detský džavot a nekonečné rozhovory deti i dospelých, to bola radostná atmosféra na Ulici Andreja Šándora. 
Občianske združenie Močarany a členky denného centra pripravili pre svoje deti z príležitosti MDD krásne nedeľné popoludnie pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. Mesto zabezpečilo pekne upravené malé námestie pri kultúrnom dome, kde predsedníčka OZ privítala našich poslancov – Mariana Sabovčíka a Eriku Šimkovú i  o. Bartolomeja, rodičov i všetky deti , ktorí sa zapojili do súťaží.  Odmenou boli baličky sladkosti , ale babky pripravili aj malé pohostenie – šišky, palacinky, zemiakové lokše a pudingové poháre.

Hojná účasť deti s rodičmi svedčila o tom, že takéto podujatie im veľmi chýbalo a tešia sa na nové stretnutia.