Prvé odbery krvnej plazmy na Slovensku v michalovskej nemocnici
16. 5. 2022

1Hl článok Michalovská nemocnica otvorila prvé plazma centrum na Slovensku (1).jpg

Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy, je na Slovensku značné množstvo, doteraz u nás neexistovalo žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou).

Plazma sa doteraz na Slovensku získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo menšie množstva získanej plazmy. Nemocnica Svet zdravia Michalovce otvorila v piatok 6. mája prvé plazma centrum na Slovensku, vďaka ktorému bude možné pre pacientov zabezpečiť dostupnosť a dostatočné množstvo potrebných liekov.

„Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Kým napríklad Česká republika dokáže za jeden rok získať približne 700-tisíc litrov krvnej plazmy, na Slovensku je to len takmer 40-tisíc litrov. Doteraz u nás legislatíva dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom vývozu tejto plazmy na jej spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. O to viac nás teší, že naša sieť otvára prvé darcovské centrum s plazmaferézou a veríme, že aj my svojím podielom prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 137 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi. Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.  

„Krvná plazma sa dá získavať dvoma spôsobmi, a to odbermi celej krvi, z ktorej sa získava približne 260 ml plazmy alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 ml, týmto spôsobom preto dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Odber plazmy je bezpečný, pretože prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme a trvá približne 45 minút,“ pokračuje Ingrid Mrázová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Darcovia krvnej plazmy sa na odber môžu objednať na tel. čísle 0905 645 238 a viac informácií nájdu aj na webe darujemplazmu.sk. Vyčlenený je pre nich odberový deň, každý utorok od 10.00 do 14.00 hod.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene možné vyvážať krvnú plazmu zo Slovenska viacerým zahraničným spracovateľom, na Slovensku takýto spracovateľ nie je. Plazma sa dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím zároveň pre slovenských pacientov zvýšime dostupnosť liekov z krvnej plazmy tak v objeme ako aj v spektre. Po michalovskej nemocnici plánuje sieť Svet zdravia ďalšie plazma centrá otvárať v krátkej budúcnosti v nemocniciach v Galante a v Dunajskej strede.
 

Bianka Krejčíová