Pripomienky k manuálu tvorby verejných priestranstiev Mesta Michalovce
13. 7. 2022

Vážení občania,

predkladáme Vám na pripomienkovanie Manuál tvorby verejných priestranstiev Mesta Michalovce. 

Tento manuál analyzuje aktuálny stav Mesta Michalovce, poukazuje na jeho pozitíva i negatíva, ponúka východiskové riešenia, ale najmä obsahuje základné normy pri budovaní logického a využiteľného mestského priestoru.

Dajte nám vedieť o svojich názoroch a nápadoch. Vyplnený formulár zasielajte do 22.7.2022
 

Manuál tvorby verejných priestranstiev                                      Vyplňte formulár

 

Ďakujeme vám za každý Váš nápad.