Prijímacie skúšky ZUŠ
10. 5. 2022

Prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023