Prijímacie skúšky na ZUŠ
17. 6. 2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Štefánikova 20 Michalovce v súlade
s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11326:2 bod.  5. 2. o prijímacom konaní žiakov ZUŠ


vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno - dramatického  odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021

Termín konania prijímacích skúšok:
25., 26. a 29. jún  2020
v čase od  15.00 – 17.00  hod.

Lokalita

GPS:
N 48.75269816541856 / E 21.910747353656014