Prijímacie skúšky do ZUŠ
23. 8. 2021

Prijímacích skúškach v ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce v dňoch 3. - 4. a 7. – 10. septembra 2021.