Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
1. 2. 2022

Milí obyvatelia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce(MFO). Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste a v okolitých obciach. Napíšte nám ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch?

 

Naše mesto a 11 okolitých obcí vytvorilo MFO Michalovce. Spolu vytvárame Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022 – 2030 a do jeho tvorby chceme zapojiť aj Vás, našich obyvateľov. Tento nový strategický dokument sa zameriava na 3 hlavné oblasti:

  • oblasť zdravia obyvateľstva, ekológie a životného prostredia
  • oblasť sociálnych a kultúrnych služieb, vzdelávania
  • oblasť zlepšenia služieb samosprávy pre občanov.

 

Dajte nám vedieť o svojich názoroch a nápadoch pre dané oblasti a zapojte sa do rozvoja nášho okolia. Vyplňte formulár a doplňte aktivity, ktoré by sa mohli zrealizovať v našom regióne.

 

Vyplňte formulár

 

Ďakujeme vám za každý Váš nápad.