Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin
7. 5. 2024

Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od 1.7.2024 do 12.7.2024

  • MŠ, F. Kráľa 78
  • MŠ, Školská 5
  • MŠ, J. A. Komenského 2
  • MŠ, Masarykova 30
  • MŠ, Okružná 19
  • MŠ, Leningradská 1
  • MŠ, J. Švermu 8

Od 15.7.2024 do 31.7.2024

  • MŠ, Leningradská 1
  • MŠ, Okružná 19

Od 1.8.2024 do 21.8.2024

  • MŠ, S. H. Vajanského 5

Od 22.8. do 31.8.2022

nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať.