Prerušenie distribúcie elektriny
6. 7. 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

05. augusta 2020 od 09:30 h do 13:00 h

  • ul. Jána Hollého č.75 - 83 - nepárne
  • ul. Petra Jilemnického č. 38 - 46 - párne

10. augusta 2020 od 08:00 h do 16:30 h

  • ul. P. O. Hviezdoslava č. 9, 11, 15, a parcela č. 1247/117

11. augusta 2020 od 08:30 h do 14:30 h

  • ul. Močarianská č. d. 29, 31, 35, 39, 45 - 57 - nepárne
  • ul. Močarianská č. d. 61, 63, 1480, 46 - 22 - párne

21. augusta 2020 od 08:00 h do 16:30 h

  • časť Betlenovce - č. d. 3, 5, 15, 17, a parcela č. 789/2

25. augusta 2020 od 08:00 h do 16:30 h

  • časť Betlenovce - č. d. 3, 5, 15, 17, a parcela č. 789/2

26. augusta 2020 od 08:00 h do 16:30 h

  • časť Betlenovce - č. d. 3, 5, 15, 17, a parcela č. 789/2

26. augusta 2020 od 10:00 h do 12:30 h

  • ul. Kpt. Nálepku č.d. 1 - 13 - nepárne, 2 - 8 párne, 13A, 5211, 5217, 1215, 1210, 1219, 1217, 1216 
  • ul. Samova č.d. 10 ul. Farská č.d. 1, 3 ul. Kostolné námestie č.d. 1, 9, 8/6, 15/15, 5, 6 ul. Jána Hollého č.d. 1 - 5, 1056/6

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.