Prerušenie distribúcie elektrickej energie
1. 7. 2021

9. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

22. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.