Prerušenie distribúcie elektrickej energie
11. 5. 2021

1. jún 2021 od 11:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

2. jún 2021 od 11:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

9. jún 2021 od 11:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

11. jún 2021 od 08:20 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

18. jún 2021 od 11:00 h do 14:40 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

6. júl 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

7. júl 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. júl 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

9. júl 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.