Prerušenie distribúcie elektrickej energie
29. 10. 2020

13. novembra 2020 od 08:40 h do 11:50 h

  • ul. Štefánikova č. 34, 36, 38

13. novembra 2020 od 11:00 h do 14:50 h

  • ul. Štefánikova č. 28, 30, 32

18. novembra 2020 od 08:00 h do 13:00 h

  • ul. J. Barča - Ivana č. 1 - 43 - nepárne, 2 - 22 - párne
  • ul. Močarianska č. 2, 108 - 126 - párne, 130 - 152 - párne, 156, 1596, 3667 a parcela č. 265/1-9

24. novembra 2020 od 08:10 h do 15:50 h

  • ul. Mlynská č. 1, 11, 13

1. decembra 2020 od 08:10 h do 16:10 h

  • ul. Okružná č. 44

4. decembra 2020 od 12:00 h do 16:30 h

  • ul. J. Murgaša č. 49 - 55 - nepárne, 22, 24, 26,
  • ul. Seleziánov č. 2, 4, 6, 6643,
  • ul. Špitálska č. 15, 3842

7. decembra 2020 od 11:00 h do 15:00 h

  • ul. Františka Hečku č.d. 1 - 13 - nepárne, 2

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.