Prerušenie distribúcie elektrickej energie
29. 10. 2020

2. novembra 2020 od 08:00 h do 12:50 h

 • ul. Hviezdoslavova č. 9,11,13,15 a parcela číslo 1247/17

4. novembra 2020 od 09:00 h do 13:30 h

 • ul. P. I. Čajkovského č. 19, 22 - 34 - párne 
 • ul. Fr. Kráľa č. 17
 • ul. Pri sýpke č. 2 - 14 - párne, 5 - 17 - nepárne
 • ul. Kpt. Nálepku č. 26
 • ul. Sama Chalúpku č. 20 a parcela č. 4323
 • ul. Jaroslawská č. 1, 3, 5, 6372, 5761/3, 5702

5. novembra 2020 od 12:30 h do 16:30 h

 • ul. Topolianska č.d. 113 - 201 - nepárne, 130 - 220 - párne a parcely č. 527, 524, 523, 522/1, 522/2, 519/1
 • ul. Letná č.d. 1 - 31 - nepárne, 2 - 14 - párne, 5860, 3664/210A
 • ul. Jarná č.d. 1 - 9

13. novembra 2020 od 08:40 h do 11:50 h

 • ul. Štefánikova č. 34, 36, 38

13. novembra 2020 od 11:00 h do 14:50 h

 • ul. Štefánikova č. 28, 30, 32

18. novembra 2020 od 08:00 h do 13:00 h

 • ul. J. Barča - Ivana č. 1 - 43 - nepárne, 2 - 22 - párne
 • ul. Močarianska č. 2, 108 - 126 - párne, 130 - 152 - párne, 156, 1596, 3667 a parcela č. 265/1-9

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.