Prerušenie distribúcie elektrickej energie
22. 3. 2021

07. apríla 2021 od 11:00 h do 14:00 h

 • celá ul. Koceľova,
 • celá ul. Svätoplukova
 • celá ul. Gorazdova
 • celá ul. Rastislavova
 • celá ul. Mojmírova OKREM č.d. 13
 • ul. Užhorodská č.d. 38
 • časť ul. Františka Kubača č.d. 1 - 25 - nepárne
 • časť ul. Samova č.d. 1 - 15 - nepárne a č.d. 2 - 6 - párne
 • časť ul. Nábr. J. M. Hurbana č.d. 1 - 27 - nepárne
 • ul. V. I. Čapajeva č.d. 12, 14

12. apríla 2021 od 09:30 h do 13:50 h

 • ul. Kapušianska č.d. 78 - 128 - párne a 121 - 155 - nepárne
 • ul. Tichá č.d. 1 - 16
 • ul. Vrbovská č.d. 1 - 57 a parely č. 649/40_90_89_57_88_42_99_43_4, 592/2, 97, 65/13, 751/9, 65/11, 65/15 a 65/12

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.