Prerušenie distribúcie elektrickej energie
9. 11. 2021

30. november 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

7. december 2021 od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. a 10. december 2021 od 08:00 h do 16:00 h  ZRUŠENÉ

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZRUŠENÉ - Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. a 10. december 2021 od 08:00 h do 16:00  ZRUŠENÉ

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZRUŠENÉ - Prerušenie distribúcie elektrickej energie

17. december 2021 od 08:10 h do 16:00  ZRUŠENÉ

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZRUŠENÉ - Prerušenie distribúcie elektrickej energie

17. december 2021 od 08:10 h do 16:00 h ZRUŠENÉ

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZRUŠENÉ - Prerušenie distribúcie elektrickej energie

17. december 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.