Prerušenie distribúcie elektrickej energie
31. 8. 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch:

 

11. septembra 2020 od 09:20 h do 11:50 h

 • ul. Močarianská č. d. 154 - 194 - párne, 119 - 161 - nepárne

17. septembra 2020 od 09:00 h do 13:10 h

 • ul. Konečná č. 1 - 11 - nepárne, 10 - 20 - párne a garáže pri č. 11

17. septembra 2020 od 09:00 h do 13:10 h

 • Konečná 16 Michalovce, ČOM: 0000623395, EIC: 24ZVS0000069143J
 • Konečná 18 Michalovce, ČOM: 0000623397, EIC: 24ZVS0000069161H
 • Konečná 18 Michalovce, ČOM: 0000623398, EIC: 24ZVS00000691659 
 • Konečná 20 Michalovce, ČOM: 0000623399, EIC: 24ZVS00000691691
 • Konečná 20 Michalovce, ČOM: 0000623400, EIC: 24ZVS0000069183

18. septembra 2020 od 09:00 h do 11:30 h

 • ul. Meďovská č. d. 33 - 44 - párne

24. septembra 2020 od 09:00 h do 13:50 h

 • Ulica Janka Alexyho 1, ČOM: 0000372293, EIC: 24ZVS0000047365N
 • Ulica Štefánikova 1, ČOM: 0000434621, EIC: 24ZVS00000181398

8. októbra 2020 od 09:10 h do 11:10 h

 • ul. Močarianska č.d. 130 - 194 - párne, 119 - 161 - nepárne
 • 3667 ul. J. Barča - Ivana č.d. 1

13. októbra 2020 od 09:00 h do 13:30 h

 • Jána A. Komenského 34 Michalovce, ČOM: 0000398736, EIC: 24ZVS0000067186B
 • Jána A. Komenského 42 Michalovce, ČOM: 0000445312, EIC: 24ZVS0000029752I

13. októbra 2020 od 09:00 h do 13:30 h

 • ul. Komenského č. 16 - 22 - párne, 34 - 42 - párne,
 • ul. Okružná č. 9 - 15 - nepárne, 28 - 74 - párne

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.