Pravidlá pre návštevníkov hvezdárne
12. 6. 2020

Hvezdáreň Michalovce je opäť otvorená. Pre návštevníkov platia nasledujúce pravidlá:

 • pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať prekryté ústa a nos (rúška, šatka a pod.)
 • vo vestibule si pripraveným roztokom dezinfikujú ruky alebo použijú vlastné ochranné rukavice
 • návštevníci (okrem členov rodín) musia od seba navzájom dodržiavať dvojmetrový odstup
 • je zakázané dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne

V období jún až august ponúka Hvezdáreň exkurzie, ktorých obsahom je:

 • prednáška z astronómie, kozmonautiky, ekológie či geografie (výber po dohode s prednášajúcim)
 • diskusia
 • prehliadka kupoly s ďalekohľadom, za jasného počasia pozorovanie Slnka projekciou
 • návšteva terasy a ukážka meteorologickej stanice

V mesiacoch jún, júl a august sú do hvezdárne možné vstupy len v týchto termínoch:

pondelok 08:00 10:00 13:00
utorok 08:00 10:00 13:00
streda 08:00 10:00 13:00
štvrtok 08:00 10:00  
piatok sanitárny deň

 

Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 7 osôb. V prípade väčšieho počtu záujemcov je potrebné prísť na iný termín vstupu. Návštevníci vstupujú do budovy v poradí, v akom prišli.

Vstupné:

 • dospelí:  2 eurá , deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1 euro
 • zdarma: dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP, držitelia Jánskeho plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov
   

Lokalita

GPS:
N 48.766030194875405 / E 21.899793212039192