Pomoc pri celoplošnom testovaní
30. 10. 2020

Na základe žiadosti odborov krízového riadenia žiadame občanov, ktorí chcú pomôcť pri zabezpečení celoplošného testovania v pozíciách:
„C“ – osoba, ktorá realizuje činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru (tzv. miešač/odčítavač)
a „D“ – osoba na pozíciu nezdravotník, civilná osoba,
aby sa prihlásili na adrese:
mjr. Ing. Anton NOVOTNÝ, zástupca veliteľa práporu 22.mpr/2.mb/PS OS SR
email:  anton.novotny@mil.sk