Podpora a poďakovanie
27. 5. 2020

IMGP0084.JPG

V spolupráci s Mestom Michalovce firma Syráreň Bel Slovensko, a. s., 25. mája odovzdala balíčky svojich výrobkov. Firma sa rozhodla takouto cestou nezištne podporiť a poďakovať všetkým, ktorí sa počas pandémie stali najviac ohrozenou skupinou.

Balíčky tavených syrov odovzdali Martin Buršák, riaditeľ závodu, a Jozef Sokologorský, viceprimátor Mesta Michalovce. Spoločne navštívili zariadenie Michalovského domova seniorov, kde potravinovú výpomoc odovzdali najzraniteľnejšej skupine našej spoločnosti, seniorom. Pomoc putovala aj na pracovisko Mestskej polície Michalovce ako poďakovanie jej príslušníkom, ktorí dohliadali na bezpečnosť a dodržiavanie všetkých opatrení na zabránenie šírenia nákazy. Darcovia nezabudli ani na Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, a michalovské mestské jasle, ktorí boli nápomocní pri potrebnej dobrovoľníckej činnosti.