Podmienky návratu do školských lavíc
1. 6. 2020

Po deviatich týždňoch sa 1. júna na Slovensku opäť otvoria škôlky a prvých päť ročníkov základných škôl. Škola bude dobrovoľná, rodičia teda budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka základných škôl bude vzdelávanie prebiehať aj naďalej dištančnou formou.

Žiaci, ktorí v júni nastúpia do školy, budú musieť dodržať niekoľko podmienok. Do škôl by rodičia s deťmi mali ráno prichádzať postupne, podľa dopredu stanoveného harmonogramu, o ktorom rozhodne škola. Pri vchode do budovy školy žiak alebo rodič odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Žiaci nemôžu mať zvýšenú telesnú teplotu a musia byť zdraví. Do budovy vchádzajú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. V jednej triede môže byť maximálne 20 žiakov. Pravidelne a dôkladne si musia všetci umývať ruky. Textilné uteráky je zakázané používať, odporúča sa použiť jednorazové papierové obrúsky. Vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, žiak musí stále nosiť rúško a musí mať so sebou ešte jedno náhradné. Pedagogickým zamestnancom je odporúčané rúško alebo ochranný štít, nepedagogickí zamestnanci musia rúško nosiť povinne.

Priestory školy sa majú pravidelne, intenzívne a krátko vetrať. Dezinfekcia dotykových plôch a predmetov sa má vykonávať minimálne dvakrát denne, podlahy majú byť dezinfikované namokro taktiež dvakrát denne. Deti sa v školách budú môcť aj stravovať. Vydávanie obedov v jedálni musí škola zabezpečiť tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešali.

ms