Podávanie žiadostí o dotáciu
27. 10. 2020

Mesto zverejňuje výzvu pre podávanie žiadostí o dotáciu na celoročnú činnosť pre právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom výlučne v oblasti podpory a rozvoja vysokoškolského vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry a mládežníckeho športu a verejnoprospešných sociálnych služieb na rok 2021. Žiadosti môžu podávať aj právnické a fyzické osoby – podnikatelia na konkrétne aktivity plánované na 1. štvrťrok (január, február, marec 2021) nasmerované do oblastí podľa VZN 207/2019 ods. 3)  článok 4.

Žiadosti je potrebné podať do 31.10. 2020. Viac informácií je na stránke Dotácie mesta.