Pietny akt kladenia vencov
9. 5. 2024

4 Kladenie vencov (7).jpg

Uplynulo 79 rokov od ukončenia vojnovej tragédie, ktorá poznamenala celý svet. Deň víťazstva nad fašizmom si na Slovensku pripomíname 8. mája. V Michalovciach sme si historickú udalosť uctili pietnym aktom kladenia vencov na Cintoríne Červenej armády na Hrádku v utorok 7. mája, ktorý pripravili Okresný úrad Michalovce a Obl. výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Michalovce. Spomienkového stretnutia sa zúčastnil primátor mesta a jeho zástupcovia, poslanci Mestského zastupiteľstva Michalovce, zástupcovia ozbrojených síl, štátnej správy a politických strán.

Prítomným sa prihovoril prednosta Okresného úradu Michalovce aj týmito slovami: „Žijeme v náročnej dobe, v ktorej je častokrát zložité si vyhodnotiť hodnovernosť informácií, v dobe, v ktorej sa stráca kontakt človeka s človekom, v dobe, v ktorej sa stráca slušnosť. Nezabúdajme preto na základné ľudské hodnoty, ktoré nám vštepovali naši rodičia i starí rodičia. Modlime sa, aby sme sa nikdy nestali priamymi účastníkmi nezmyselných bojov a krviprelievaní a verme, že dôjde k čo najrýchlejšiemu ukončeniu týchto nepokojov, pretože na ne najviac doplácajú práve nevinní ľudia.“

red