Pietne spomienky 74. výročia SNP
30. 8. 2018

Pietne spomienky 74. výročia SNP.JPG

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky.

Jeho politickým cieľom bolo odstránenie autoritatívnemu režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Centrom povstania bola Banská Bystrica. SNP sa skončilo po dvoch mesiacoch porážkou povstaleckej armády, ktorá potom sčasti prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

V týchto dňoch si pripomíname 74. výročie tohto povstania. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil aj v našom meste, 28. augusta pri pamätníku na Bielej hore. Pri tejto príležitosti prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová vo svojom príhovore spomenula: „Život ukazuje, že mladá generácia má o povstaní len chabé vedomosti, čo znižuje hrdosť jej príslušníkov na dedičstvo našich predkov. Verím, že aj tento okamih v nich vzbudí záujem o fakty a o patričnú hrdosť na túto etapu našich dejín. Želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať, že dnešná sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, 102 slovenských vypálených obcí a mnohé ďalšie straty, s ktorými sa bolo ťažké zmieriť. Slovenské národné povstanie nám bude vždy výstrahou, aby sme potláčali nenávisť, násilie a utláčanie a spoločne pracovali pre svet, ktorého základom je tolerancia a rešpekt všetkých ľudí. Patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť.“

Spomienkového stretnutia sa zúčastnila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková, poslanec NR SR Emil Ďurovčík, primátor mesta Viliam Zahorčák, priami účastníci oslobodzovacích bojov, či členovia zväzu protifašistických bojovníkov.

rr